Hvad er PCB?

Hvad er PCB?

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, og er skadelig for både mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunsystemet, forplantningen og nervesystemet, og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.

PCB i indeklimaet kan hverken ses, lugtes eller smages. Som udgangspunkt er alle bygninger, der er opført, ombygget eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977 under mistanke for at indeholde PCB-holdige materialer. Er der mistanke om PCB i en bygning, bør indeluften undersøges.

PCB og sundhedsrisici

PCB kan optages i kroppen gennem mad, ved indånding og hudkontakt. Det er svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden som tungmetaller. PCB har en halveringstid i kroppen på op til 10 år. PCB medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men efter lang tids påvirkning er der risiko for hudproblemer, leverskader, skader på skjoldbruskkirtel, immunforsvar og hormonsystem. PCB er som stofgruppe klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker.

PCB i indeklimaet svarer til Radon derved at forureningen hverken kan ses, lugtes eller smages.

Rapporten “Kortlægning af PCB i materialer og indeluft” fra 2013 skønner, at indholdet af PCB i byggematerialet i op mod 60.000 en- og to-families huse er på over 5.000 mg/kg. Sundhedsstyrelsens rapport “Helbredsrisici ved PCB i indeklimaet” ligeledes fra 2013 konkluderede:

… Det anbefales ud fra en sundhedsmæssig tilgang at have særligt fokus på steder med høj forurening af indeklimaet, stor anvendelse af bygningen til ophold og steder, hvor børn, unge og kvinder i den fødedygtige alder opholder sig.

Sundhedsstyrelsen har fastsat den maksimale risikofrie grænse til 300 nanogram per m3 luft.

Hvad gør jeg hvis min bolig har høj risiko for PCB i indeklimaet?

Hvis din bolig har høj risiko for PCB-forurening, bør du i første omgang få foretaget en egentlig måling af indeklimaet.

Viser måling at der er for højt indhold af PCB i indeluften, så kan løsningen være forsegling, som er en simpel og effektiv malerbehandling.

Ved PCB-forsegling minimeres forureningen af indeklimaet.

Der findes en række firmaer, som er specialiseret i at forsegle PCB. Her finder du en lokal ekspert i forsegling. https://sealinggroup.com/find-licenshaver/

Klik her for at læse om eller bestille en PCB-måling