Mål dit hus for PCB (Kun Sjælland)

Er der giftig PCB i dit hus?

Få en professionel måling og få vished (Kun sjælland)

PCB

Hvis du bor i et hus som er bygget i perioden 1950-1977, så er dit hus i risikogruppen for at indeholde PCB.

PCB er kendt som en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunforsvaret, forplantningen og nervesystemet og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.

Kun ved at få målt hvor høj koncentration der er i dit hus, kan du tage stilling til, om der skal behandles for at nedbringe PCB-niveauet eller om alting er som det bør være.

Er PCB-niveauet højere end sundhedsstyrelsens anbefaling på 300 ng pr. m3 luft, formidler vi kontakten til en lokal virksomhed som er specialiseret i PCB-forsegling.

Radon-Stop kan tilbyde professionel PCB-måling.

Processen er som følger:

På den aftalte tid/dato kommer vi og opstiller måleudstyret.

Efter ca. 3 timer kommer vi tilbage og nedtager PCB måleren og prøven sendes til analyseinstituttet.

Efter ca. 7-10 arbejdsdage modtager du et svar pr. mail med svar på PCB prøven.

Den gratis radon-måling fungerer således at, vi stiller måleren i boligen samme dag som PCB målingen. Efter min. 7 døgn skal du/I aflæse måleren og notere resultatet på vedhæftede blanket. Måleren sendes herefter retur til os i vedlagte returkonvolut.