Mål dit hus for radon

Kender du radonniveauet i din bolig?

Kender du ikke allerede radonniveauet i din bolig, bør du få det målt med en radontest. Det kan du selv gøre på flere måder. Enten med såkaldte dosimetre (radon målebokse). Det tager dog mindst 3 måneder at få svar fra disse. Alternativt kan man måle huset selv med en elektronisk radonmåling som idag er lige så præcise over tid og hvor du får svar med det samme direkte på måleren.

Bestil din egen radonmåler

Radon-Stop hjælper dig til at sikre dit hus for radioaktiv radon. Men har du radon i dit hjem? Der er flere måder, at få undersøgt radon-niveauet i dit hjem. Hos Radon-Stop forhandler vi modellen Home fra Airthings, som er en digital radonmåler. Bestil for kun 1.499 kroner. Du skal blot placere måleren et centralt sted i de udvalgte opholdsrum og tænde måleren.

Herefter vil den stille og roligt begynde at registere radonindholdet i huset og resultatet kan du løbende aflæse direkte på måleren – både short term, log term og den daglige udvikling. Nemmere bliver det ikke.

Viser målingen at dit radonniveau er højere end de anbefalede grænseværdier (100 bq/m3) kan vi hjælpe dig med markedets mest prisvenlige og ekstremt effektive radonsikring og radonsug.

Køb radonmåleren her.

Straks radonmåling på jeres adresse (1-2 timer)

Radon-Stop.dk tilbyder nu ekstraordinært at rykke ud til en akut straksmåling af radonniveauet i en bolig eller bygning i de tilfælde hvor der ikke er tid til få udført en traditionel radonmåling over en længere periode. Målingen foretages en professionel radonrådgiver fra Radon-Stop.dk og tager kun omkring 1 time per måling. Derefter sendes resultatet samme dag en uddybende og grafisk rapport.

Denne service kan især være relevant for:

  • Erhverskunder der ønsker en hurtig indikation af radonniveauet i deres arbejdsplads hvad enten det er kontor eller produktionsfaciliteter.
  • Entreprenørfirmaer der ønsker en hurtig kontrolmåling af nyopførte bygninger.
  • Boligadministratorer der ønsker at sikre sig at radonniveauet i de beboede huse eller lejligheder er acceptable.
  • Private kunder der fx i forbindelse med huskøb eller salg ønsker en meget hurtig radonmåling af boligen eller kælderetagen inden kontrakten underskrives.

Radon-Stop.dk tilbyder som de eneste i Danmark denne hurtige straksmåling af radonniveauer i huse, lejligheder, erhversbygninger, institutioner eller lignende. Vi benytter en advanceret radon-sniffer der bruger en kompleks kombination af Silicon Photomultiplier (SiPM) teknologi til at opfange de radioaktive radonpartikler i luften og kan dermed over en forholdvis kort periode beregne det generelle niveau af radon i det pågældende rum ± 30 bq/m3.

Rado-Stop.dk tilbyder desuden denne service på akut basis. Det vil sige, at vi kan rykke ud fra dag til dag og foretage den ønskede måling af bygningen. Vi garanterer desuden af resultatet foreligger i den uddybende, grafisk rapport samme dag!

Pris for akut straksmåling af radonniveauet inkl. resultatrapport leveret samme dag: Kun 2800 kr. for første måling. Derefter 2000 kr. per efterfølgende måling på samme adresse. Ring til +4530256933 for at bestille en straksmåling.

Måling med dosimetre (2-3 måneders måling)

Sundhedsstyrelsen anbefaler at radonmålinger foretages med dosimetre i fyringssæsonen (perioden fra 1. oktober til 31. april) over en periode på mindst to måneder

Når du er færdig med at måle, samle du blot dosimetrene sammen og sender dem direkte til målelaboratoriet (akkrediteret i henhold til SS/EN ISO 14001:2004). Herefter modtager du via mail en rapport med resultater og årsgennemsnit for din bolig. Rapporten er typisk klar 2-3 uger efter laboratoriet har modtaget måleboksene.

Vi samarbejder med Radonhuset.dk som er specialister indenfor radonmåling og tilbyder nogle af markedets bedste produkter til. Kan bestilles her: radonmåling med dosimeter.

Det er også muligt at måle radonniveauet elektronisk. Her kan målinger foretages året rundt, men også her gælder at for det mest retvisende resultat, bør målinger foretages i fyringssæsonen. Til gengæld kan du måle over en kortere periode og kan selv aflæse resultatet. Enten på indbygget skærm eller via mobiltelefon/tablet.

Måler du uden for fyringssæsonen må resultatet betragtes som vejledende. Til gengæld kan du godt regne med at et resultat langt over eller under den anbefalede grænseværdi på 100 Bq/m er en stærk indikation på det radonniveauet i fyringssæsonen.

Da elektroniske radonålinger kan foretages over ganske korte perioder (helt ned til 24-48 timer), er elektroniske radonmålere særligt velegnede til løbende kontrolmålinger, f.eks. til at tjekke om radonreducerende tiltag har den ønskede effekt.