Effektiv radonsikring fra Radon-Stop

Hvilken radonsikring skal du vælge?

Der findes forskellige former for radonsikring og der kan være flere mulige veje til at reducere radonniveauet i din bolig. Det afhænger blandt andet af hvornår huset er bygget, hvordan fundamentet, terrændækket og gulvet er opbygget, om der er kælder, krybekælder eller huset er bygget direkte på terræn.

Hvilken løsning du skal vælge afhænger også af hvor højt radonniveauet er og om du er i gang med at renovere huset, så gulvet alligevel skal tages op. Som udgangspunkt kan du radonsikre huse med:

  • Radonsug – Dette er som hovedregel både den billigste og mest effektive metode. Med radonsug kan man stort set eliminere radon fra huset og vi ser tit reduktioner på over 97%. Men det kræver at huset er bygget, så det er muligt. Meget kort fortalt er radonsug næsten altid muligt at etablere på huse bygget efter 1960. Se mere om denne løsning nedenfor. Få et uforpligtende tilbud her.
  • Radonventilation – Dette er en god løsning til ældre huse med kælder hvor radonsug ikke er muligt. Man kan forvente en reduktion af radonindholdet på mellem 40-50%, så det er ikke helt så effektivt som radonsug men stadig en god alternativ løsning.
  • Ventilation af krybekældre – Hvis huset har krybekælder, kan vi sandsynligvis også hjælpe dig med en radonsikring af denne. Læs mere nedenfor.

Hvis niveauet ikke er kritisk højt eller over grænseværdien på de 100bq/m3, kan man holde huset sundt med regelmæssig udluftning. Vi anbefaler aldrig radonmembraner på eksisterende huse. Se hvorfor her. Den mest optimale løsning afhænger både af hustype, konstruktion, radonniveau etc. Er det er muligt at etablere radonsug, er det oftest den mest effektive og enkle løsning, der ikke kræver store indgreb i huset indvendigt, men udelukkende etableres og monteres udefra.

Brug nedenstående flowchart til at finde den optimale radonsikring til netop dit hus

Illustration: Guide ift. valg af radonsikring

Udfyld formularen hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på radonsikring

Du må meget gerne opstøve og vedhæfte bygge / konstruktionstegninger af dit hus, for at vi kan udarbejde den bedste løsning til netop dit hus. Har du dem ikke, kan de rekvireres hos kommunens byggesagsarkiv eller online på www.weblager.dk.

Fremragende 4,8 ud af 5

Vi har brug for tlf nr ved opfølgende spørgsmål og hvis dato for udførsel skal aftales. Bare rolig. Du får ingen salgsopkald.

Radonsikring med radonsug – Ideelt til huse uden kælder

Parcelhuse uden kælder, der er bygget direkte på terræn, er oftest den nemmeste og billigste hustype at radonsikre. Er huset bygget efter 1960 er det meget sandsynligt, at der er etableret et drænlag/kapillarbrydende lag under betondækket.

Ved radonsikring er dette meget fordelagtigt, da vi dermed har mulighed for at etablere et radonsug i dette drænlag, der oftest er ca. 15 cm tykt og ligger ca. 25 cm under gulvhøjde.

Ved at radonsikre med aktivt radonsug under huset, kan vi trække den radioaktive luft væk fra huset før det siver op i indeklimaet. Radonsug kan reducere radonindholdet i dit hus med helt op til 97%.

Ovenover ses et eksempel på reduktionen af radonniveauet i et hus, vi netop har radonsikret med tre radonsug. Før monteringen var niveauet generelt for højt i det røde område! Efter monteringen af tre radonsugene fra Radon-Stop faldt radonindholdet i huset med det samme og efter få dage til under grænseværdien. Grafen illustrerer meget godt hvor effektive vores radonsug er.

De mest effektive drænlag / kapillarbrydende lag i forbindelse med etablering af radonsikring er leca-nødder, grus eller singles (sten). Derefter komme slagger og sand, hvori radonsug som regel også kan monteres med god effekt, men reduceringen er som regel størst ved de førstnævnte drænlags-typer.

Den helt store fordele ved vores løsning med radonsug er, at det er et forholdsvist enkelt indgreb, der kan etableres og monteres udefra uden at det påvirker huset indvendigt overhovedet (udover et reduceret radonniveau). Der er heller ikke nogen risiko for fugtskader eller andre negative konsekvenser da suget monteres under betondækket. Derudover er det som regel den mest effektive og alligevel den billigste løsning. Derfor anbefaler vi radonsug til alle huse uden kælder bygget efter 1960.

Radonsikring af parcelhuse uden kælder med radonsug. Se flere eksempler her.

Trustpilot for Radon-Stop

Fremragende 4,8 ud af 5

Radonsikring / Ventilation af kælder

Om man skal radonsikre kælder eller ej kan afhænge af om kælderen benyttes til beboelse. Hvis man ikke benytter kælderen til beboelse og kun sjældent opholder sig i den betyder det ikke så meget om radonniveauet er over grænseværdierne her hvis de dog stadig er under grænseværdierne i stueetagen/1. Sal. Hvis kælderen benyttes og man ofte opholder sig her, kan det dog være en god idé at nedbringe radonniveauerne, hvis de er over grænseværdien på 100 bq/m3. Dette kan gøres vha. passive ventiler i væggene, hvis niveauet kun er lidt over grænseværdien eller med ventilation eller radonsug hvis gulvopbygningen tillader det. Der skal nemlig stadig eksistere et kapillarbrydende drænlag under betondækket, før sidstnævnte løsning er en mulighed. Ved ventilation skal man være opmærksom på at der er 100% balance i ind/ud-flow af luften så man ikke får dannet et lille undertryk i huset som kan resultere i at man trækker endnu mere radon op end før. Radon-Stop tilbyder en helt unik radonventilation med 97% varmegenvinding, så du mister altså ikke varmen i kælderen, selvom luften konstant udskiftes med frisk luft . Den store fordel ved radonventilation er, at det samtidig forbedre indeklimaet på stort set alle andre parametre, bl.a. bedre luftfugtighed, mere behageligt indeklima, mindre risiko for skimmelsvamp og mug etc.

Radonsikring af kælder med henholdsvis radonsug og radonventilation. Se flere eksempler her.

Radonsikring af gamle huse bygget før 1960

Radonsikring af gamle huse er ofte nødvendigt, da disse er bygget før radonsikring blev lovpligtigt og derfor ikke har nogen beskyttelse mod radon. Parcelhuse i ét plan bygget direkte på terræn har som regel et drænlag eller kapillarbrydende lag under betondækket hvor en løsning mod radon meget effektivt kan monteres. På denne måde kan man lave en meget effektiv radonsikring af terrændæk. Dette gælder som regel huset bygget efter 1960. Huse bygget før denne dato er som regel bygget direkte på jorden. Det betyder, at der ikke eksisterer et drænlag/kapillarbrydende lag, som er nødvendigt for, at radonsug kan monteres effektivt. Derfor kan radonsikring af gulvet i ældre huset ofte være en udfordring. Med mindre huset har været renoveret i nyere tid, hvor gulvet er blevet gravet op fx i forbindelse med etablering af nye gulve eller gulvvarme og at der i denne forbindelse er blevet etableret et kapillarbrydende lag, vil man som regel finde en anden løsning end radonsug for at radonsikre gulvene i disse huset. Det kunne fx bedre udluftning, ventilationsanlæg eller lignende. Hos Radon-stop hjælper vi med radonsikring af gamle huse, såvel som nye bygninger.

Radonsikring af nye bygninger, nybyggeri eller renovering

I 1998 blev det lovpligtigt at radonsikre nye bygninger og nybyggede huse. Det betyder at huse bygget efter 1998 teoretisk set er radonsikret, som regel ved hjælp af en radonspærre eller radonmembran, der lægges ud over fundamentet. Vi siger teoretisk set, fordi der i 2019 var en artikel i Ingeniøren som påviste af nogle radonmembraner og radonspærre monteret i nye huse slet ikke lever op til standarderne og derfor har mange nybyggede huse, som på papiret er radonsikrede, alligevel et alt for højt radonniveau. Dette skal man også være opmærksom på hvis man påtænker at montere radonmembran eller radonspærre i forbindelse med en renovering. Pris på radonspærre kan hurtig blive meget dyrt i eksisterende huse, da hele gulvet skal rives op og genetableres. En oplagt løsning til denne type huse kunne være radonsug som nemt kan monteres efterfølgende og ikke påvirker den eksisterende radonspærre eller membran.

Radonsikring pris

Prisen på radonsikring variere meget alt efter hvilken løsning man vælger som igen afhænger af hustypen samt radonniveauet. Problemet med fx radonmembraner er at det er meget besværligt og bekosteligt at montere disse på eksisterende huse, da det kræver et gulvet brækkes op før membranen monteres. Den anden problemstilling er at radonmembraner aldrig bliver lige så effektive på eksisterende huse som ved nybyg hvor man kan lægge radonmembranen helt udover soklen. Det er sværere at holde det helt 100% tæt ved montering på eksisterende huse. Der skal hun ½ mm revne til før radon kan sive op i huset. Ventilationsanlæg til hele huset kan også nemt blive meget bekosteligt og kræve forholdsvis store indgreb i lofter etc. Derudover skal man påregne en betydelig årlig udgift til strøm. Den bedste løsning mod radon er normalt også relativt bekosteligt men fordelen er at det hele kan monteres udefra uden indgreb i huset indvendigt. Radon-Stop har markedets mest prisvenlige løsning mod radon hvilket er opnået ved et specialdesignet løsning og en effektiviseret proces fra A-Z som samtidig er ekstrem effektiv til især étplanshuse bygget direkte på terrændæk. Med vores løsning kan der på den måde opnås sikring gennem terrændækket. Vores priser starter fra 19.900 kr. inkl moms.

Overblik over mulighederne for radonsikring

Handyman.dk har lavet en rigtig god video og artikel, der giver et fint overblik over problemstillingen i forbindelse med radon, hvordan man måler sit hus og de forskellige muligheder for reducering af radonindholdet i indeklimaet. Den uddybende artikel kan findes her og video kan ses nedenfor.

Hvad er radon?

Det er vigtigt at vide, hvad radon er, da det derfra er muligt at se, hvorfor en radonsikring er en god investering. Radon er en gasart, der naturligt eksisterer i undergrunden. Gasarten er farlig for mennesker og bør derfor fjernes fra hjem og hus. Hos Radon-stop er visionen at skabe et hjem uden radon, da det er med til at sikre dit og dine børns helbred. Derfor informerer vi om radon og tilbyder kvalitetsløsninger til discountpris i forhold til radonsikring, radonsug og ventilation. Du kan læse mere om, hvad radon er på vores øvrige sider. Hvis du er interesseret i en radonsikring fra Radon-stop, kan du tage kontakt via kontaktformularen i det følgende. Vi glæder os til at hjælpe dig med at sætte en stopper for radon i dit hjem til gavn for dit og dine børns helbred.

Trustpilot for Radon-Stop

Fremragende 4,8 ud af 5

Baseret på +85 anmeldelser