Hvad er radon og hvad kan man gøre ved det

Hvad er radon?

Vi får rigtig ofte spørgsmålet; “Hvad er radon?” Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder og findes naturligt i jorden. Herfra kan det siver op igennem fundamentet via små revner og sprækker og videre op i huset – med mindre huset er radonsikret mod undergrunden vha. fa radonspærre eller radonmembraner som det sker i forbindelse med alle nybyggede huse.

Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages og fremkalder ikke umiddelbare bivirkninger. Derfor er det meget vigtigt at man får målt sit hus for radon ved hjælp af en professionel radonmåling. Radon berører mange danskere: Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Det svarer til 1 ud af 5. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse.

Hvorfor er radon farligt?

Radon kan være farligt, når vi indånder radonholdig luft. Det kan skade cellerne i lungerne og udvikle blandt andet lungekræft.
Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo højere niveauet af radon er, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft.
Ifølge Verdenssundheds-organisationen (WHO) er radon den næstvigtigste medvirkende årsag til lungekræft (efter aktiv rygning). Det er anslået, at radon i boliger er en medvirkende årsag til omkring 9 % af alle nye lungekræfttilfælde i Danmark, det vil sige omkring 300 tilfælde pr. år. Risikoen ved radoneksponering er cirka 25 gange større for rygere end for personer, som aldrig har røget.
I 1998 blev bygningsreglementet skærpet med krav om, at nyt byggeri skal radonsikres mod undergrunden med radonspærre eller radonmembraner. Undersøgelser viser, at disse nyere bygninger typisk har et lavere radonindhold end ældre bygninger. Er dit hus bygget før 1998 er der altså en forhøjet risiko for radonniveauer over grænseværdierne, især hvis du samtidig bor i et område med høje koncentrationer i undergrunder. Se radonkort her.

Radon i hjemmet – 10 ting du gerne vil vide:

Der tales rigtig meget om radon lige for tiden. Politikerne, forsikringsselskaberne og ikke mindst boligejerne er meget optagede af denne usynlige gasart og konsekvenserne af de høje niveauer vi ser mange steder i Danmark. Det er der indlysende grunde til. Radon er farligt og for høje koncentrationer i indeklimaet i skolen på kontoret eller derhjemme kan få aldeles ubehagelig indflydelse på dit helbred på langt sigt.

Så hvis du går og overvejer at købe hus, eller måske allerede har fundet drømmehuset, så får du her 10 ting om radon du helt sikkert gerne vil vide inden du underskriver slutsedlen.

Det er meget farligt. Ifølge Institut For Folkesundhed skyldes Ca. 10% af de årlige tilfælde af lungekræft i Danmark, Radon. Derudover nævner undersøgelsen at risikoen for lungekræft bliver 25 gange større hvis man har Radon i huset og samtidig er ryger.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium henfalder og findes naturligt i jorden.

Radongassen siver op gennem jorden under dit hus! Det samles derfor i fundamentet under dit gulv i store koncentrationer og da det er en gasart, skal der kun en meget lille revne i betondækket til, for at det kan sive ind i din stue, dit soveværelse eller børneværelset. Det kan også være revner hvor gulv og væg mødes der giver plads til at gassen siver ind i huset.

Ifølge kortet er NordJylland og det meste af den jyske vestkyst, statistisk set, fri for høje Radon-niveauer. Det betyder imidlertid ikke, at der hvor du bor eller det hus du drømmer om at købe, er Radon frit eller har et radon niveau du synes er acceptabelt. Det er nødvendigt at foretage en specifik måling på matriklen, for at være helt sikker på om værdien ligger under eller over Sundhedsministeriets anbefaling.

Du kan enten købe eller leje en digital måler til at tjekke niveauet i dit hus over en passende periode (1-2 måneder) eller du kan få foretaget en præcis radonmåling med sporfilm igennem vores samarbejdspartner.

Det er en skrøne at docimetre er mere præcise end de moderne elektroniske radonmålere, som vi benytter. Den eneste fordel ved docimetrene er, at man får det gennemsnitlige radonniveau over en længere periode end vi normalt måler med de elektroniske målere. Docimetre ligger som regel 2-3 måneder i huset hvoefter de sendes ind til et laboratorium som sendet resultatet efter 3-4 uger. Man kan dermed se det gennemsnitlige radonniveau over 2-3 måneder. Til gengæld skal man vente utrolig længe på resultatet! Men de elektroniske målere, kan man nøjes med 7 dage om man får resultatet med det samme. Det er selvfølgelig kun gennemsnittet af de 7 dage man får, men hvis målingen viser over 250 bq/m3 fx, ville en længere måling som regel kun understøtte at der skal gøres noget ved problemet uanset hvad.

Du har flere forskellige muligheder, den billigste er som regel et Radonsug. Radon-stop.dk tilbyder at montere en eller flere radonbrønde rundt om på huset for at suge radongassen ud af det kapillarbrydende lag i fundamentet inden den trænger op gennem gulvet og ind i din stue eller dit barns soveværelse. Det er en enkel anordning som kan installeres på en dag og som omgående giver resultater.

Nej, det er sandsynligvis ikke nok. Om sommeren holder vi næsten vinduerne åbne hele døgnet. Om vinteren holder vi naturligvis lukket og derfor ophober Radongassen sig i mest i huset om på den tid af året. Selvom udluftning er vigtigt for et godt indeklima både sommer og vinter vil Radon uvægerligt samle sig i større koncentrationer når temperaturen udenfor daler og vi gerne vil holde på varmen. Hvis bql gennemsnittet er 130 vil du muligvis kunne klare det med udluftning.

Radon-stop.dk tilbyder montering af Radonsug fra 17.900 kr. Inkl. moms alt efter omstændighederne. Vores montører skal ikke ind i huset og støve og banke huller i vægge og gulve. Der skal ikke males, spartles eller repareres noget nogen steder når vi er færdige. Det eneste du skal sørge for når vi er gået er at kaste hullerne langs husmuren til og lægge havefliserne ned på plads igen. Det er udelukkende for at holde prisen nede.

Se vores side om radonsikring i det følgende link og få en god pris: Radonsikring pris

Så ringer du bare til os og så skal vi gøre alt hvad vi kan for at det kommer til at virke. Vi kan blandt andet montere et kraftigere sug.