Symptomer på radon

Symptomer på eksponering af Radon i hjemmet

Oplever du radon-symptomer? Radongas er et biprodukt af uran, som naturligt findes i jorden. Radongas er derfor tilstede i luften overalt både indendørs og udendørs. I tilstrækkeligt ventilerede omgivelser er det dog normalt ikke noget problem, fordi gassen under disse omstændigheder fortyndes så meget at koncentrationen falder til et niveau, der ikke som udgangspunkt er sundhedsskadelig.

Hvornår og hvor er radon et problem?

Problemet opstår når radongassen trænger igennem mikroskopiske revner i fundamenter og derefter ophobes i forholdsvis lukkede rum i boliger og huse, både med eller uden kælder. Det kan være meget svært at vide om man eksponeres for høje koncentrationer af radon da gassen hverken kan smages, ses eller lugtes. Derudover kan der være utrolig stor forskel på hvor meget radon der siver op i forskellige huse. Selv identisk byggede huse, som ligger lige ved siden af hinanden, kan have vidt forskellige radonniveauer.

Der findes et vejledende radonkort, der generelt indikerer den gennemsnitlige risiko i landets kommuner, men huse der ligger i et højrisikoområde, kan sagtens være fuldstændig fri for radon mens der i et hus der umiddelbart ligger i et lavrisikoområde, sagtens kan måles alt for høje værdier. Den eneste måde at bliver afklaret på, er derfor at få foretaget en radonmåling af huset, helst i fyringssæsonen, hvor koncentrationerne som regel er højest.

Følgesygdomme efter radoneksponering

Hvis man ikke har målt radonniveauet i ens hus, kan man i mange år gå og indånde radioaktiv radongas fra indeklimaet uden at vide det. De radioaktive partikler kan ophobes i lungerne og forårsager stråleskader på kroppens celler. Dette kan igen føre til mutationer i DNA’et, som på sigt kan resultere i dannelse af kræft i lungerne. Radonforgiftning er faktisk den næsthøjeste årsag til lungekræft i Danmark – næstefter rygning og nogle studier har også fundet en sammenhæng imellem radonpåvirkning og børneleukæmi.

Man blev for alvor opmærksom på problemstillingerne i forbindelse med indånding af radioaktiv radongas i forbindelse med konstateringen af en markant højere dødelighed som følge af lungekræft hos minearbejdere i 1950’erne. Siden da er der blevet lavet et utal af studier og observationer af sammenhængen mellem radoneksponering og lungekræft i hele verden hvoraf mange af resultaterne er publiceret på: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Selvom påvirkning fra radon er markant mere farlig for rygere eller tidligere rygere i form af risiko for udvikling af lungekræft, er der dog stadig en tydelig sammenhæng mellem udviklingen af denne kræftform og eksponeringen af høje radonværdier, også hos personer som aldrig har røget.

Symptomer på radon i huset

Da radongas, som tidligere nævnt, ikke umiddelbart kan detekteres af de menneskelige sanser, er symptomerne for eksponering desværre først åbenbar i forbindelse med udviklingen af de følgesygdomme der ofte kommer fra længerevarende eksponering. Dette gør forgiftning med radon meget farlig, da der generelt ikke er specifikke tegn og symptomer for dens tidlige tilstedeværelse.

Derimod kommer symptomerne oftest først når radonpåvirkningen over en periode har resulteret i udviklingen af fx lungekræft, som er den hyppigste og mest alvorlige konsekvens af radoneksponering. Symptomerne på lungekræft kan give sig udslag i:

  • Åndedrætsbesvær
  • Vedvarende anfald af hoste,
  • Hæshed og hyppige luftvejsinfektioner,
  • Brystsmerter
  • Tilstedeværelse af blod ved hoste

Mange af disse radonsymptomer, såsom hoste og hæshed er dog ikke-specifikke symptomer og kan derfor pege på mange andre årsager. Hvis man ikke er opmærksom på at dette eventuelt kan skyldes eksponering af høje radonniveauer i fx soveværelse og opholdsrum, kan man nemt komme til at afskrive nogle af disse symptomer som harmløse og sæsonbetonede infektioner.

Reducering af radon i hjemmet

Sådan opleves radon symptomer

Stifteren af Radon-Stop, Thomas Berg’s egen personlige oplevelse i forbindelse med påvirkningen af over 5 gange grænseværdien (530 bq/m3) af radon i familiens hus på amager er, at han begyndte at blive opmærksom på at irritation i halsen hvilket resulterede i en konstant trang til at rømme sig, irriterede slimhinder og ondt i halsen.

Ligesom det var tilfældet med denne kunde, begyndte disse symptomer at aftage markant forholdsvis kort tid efter monteringen af radonsug nedbragte koncentrationen af radongas i huset til langt under den anbefalede grænseværdi fra sundhedsstyrelsen. Det kan selvfølgelig ikke siges med sikkerhed at disse symptomer skyldtes radonpåvirkning, men i begge tilfælde er der en påfaldende sammenhæng imellem udviklingen af symptomerne efter indflytning i hus med forhøjede radonkoncentrationer, samt det tydelige ophør af selvsamme symptomer i forbindelse med en markant reduktion af radonindholdet i huset igennem monteringen af et velfungerende radonsug. Vi har hos Radon-Stop igennem årene hørt mange lignende historier fra kunder.

Vi kan derfor kun opfordre til, for det første af få målt sin bolig for radon og for det andet være opmærksomme på symptomerne beskrevet ovenfor, da disse kan være et tegn alvorlige sygdomme der for alt i verden skal diagnosticeres og behandles så hurtigt som muligt.

Klik på linket her, udfyld formularen og modtage et uforpligtende tilbud.

Vælg en seriøs radonekspert til din radonsikring

Vi er medlem af Dansk Radonforening, en del af Bolius rådgiverliste og certificeret af Statens Byggeforskningsinstitut og vi er landsdækkende. 

Kontakt os på: info@radon-stop.dk eller tlf: 30256933

Hvor er problemet størst?

Radon kan hverken ses, smages eller lugtes. Men det er farligt og kræftfremkalende over tid. Radon findes overalt i Danmark, da den kommer fra undergrunden. Risikoen for høje koncentrationer af radon varierer, alt efter hvor du bor. Se hvor der er mest radon i Danmark her.