Radonsikring

Hvordan skal du radonsikre?

Der findes forskellige former for radonsikring og der kan være flere løsninger til at reducere radonindholdet i din bolig. Det afhænger blandt andet af hvornår huset er bygget, hvordan terrændækket og gulvet er opbygget, om der er kælder, krybekælder eller huset blot et bygget direkte på terræn.

Hvilken løsning man skal vælge afhænger også af hvor højt radonniveauet er og om man alligevel er i gang med at renovere huset så gulvet skal tages op. Man kan både reducere radonindholdet i huset igennem bedre udluftning, radonventilation, radonmembraner eller radonsug.

Den mest optimale løsning afhænger som sagt både af hustype, konstruktion, radonniveau etc. Hvis det er muligt at etablere radonsug, er dette dog som regel den mest effektive og enkle løsning, der ikke kræver store indgreb i huset indvendigt men udelukkende etableres og monteres udefra.

Radonsikring af parcelhuse bygget på terrændæk

Parcelhuse uden kælder som er bygget direkte på terrændæk er som regel den nemmeste og billigste hustype at radonsikre. Hvis huset er bygget efter 1960 er det meget sandsynligt at der er etableret et drænlag / kapillarbrydende lag under betondækket. I forbindelse med radonsikring er dette meget heldigt, da man dermed har mulighed for at etablere et radonsug i dette drænlag der som regel er ca. 15 cm tykt og ligger ca. 25 cm under gulvhøjde. Ved at montere aktiv radonsikring under huset, kan man trække den radioaktive jordluft væk fra huset før det overhovedet siver op i indeklimaet. De mest effektive drænlag / kapillarbrydende lag i forbindelse med etablering af radonsikring er leca-nødder, grus eller singles (sten).

Udfyld formularen hvis du ønsker uforpligtende tilbud.

Du må meget gerne opstøve og vedhæfte bygge / konstruktionstegninger af dit hus, som vi skal bruge til at udarbejde den bedste løsning til netop dit hus. Hvis du ikke har dem liggende, kan de rekvireres hos kommunens byggesagsarkiv eller online på www.weblager.dk.

Vi har brug for tlf nr ved opfølgende spørgsmål og hvis dato for udførsel skal aftales. Bare rolig. Dine informationer er sikret og du får ingen markedsføring fra os. Heller ingen salg via telefon.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
For at udfærdige tilbud har vi brug for konstruktionstegninger, der viser tværsnit og beskriver gulvopbygning. De kan enten hentes på weblager.dk eller på kommunens byggesagsarkiv. Du kan også fremsende disse senere.

Derefter komme slagger og sand, hvori radonsikring som regel også kan monteres med god effekt, men reduceringen er som regel størst ved de førstnævnte drænlags-typer. De helt store fordele ved vores løsning mod radon er, at det er et forholdsvist enkelt indgreb der kan etableres og monteres udefra uden at det påvirker huset indvendigt overhovedet. Der er heller ikke nogen risiko for fugtskader eller andre negative konsekvenser da suget monteres under betondækket. Derudover er det som regel den billigste løsning. Man kan også montere ventilationsanlæg i hele huset som kan have nogle indeklimamæssige fordele, men til gengæld kræver store indgreb i loft etc og et større strømforbrug. Derudover er det vigtigt at skabe et meget præcist tryk i huset. Ellers risikerer man at tække mere radon op end før etableringen af ventilationsanlægget. Derfor anbefaler vi radonsug til disse hustyper.

Radonsikring gulv

Radonsikring af parcelhuse bygget på terrændæk

Radonsikring af gamle huse

Radonsikring af gamle huse kan være nødvendigt. Parcelhuse i ét plan bygget direkte på terræn har som regel et drænlag eller kapillarbrydende lag under betondækket hvor en løsning mod radon meget effektivt kan monteres. På denne måde kan man lave en meget effektiv radonsikring af terrændæk. Dette gælder som regel huset bygget efter 1960. Huse bygget før denne dato er som regel bygget direkte på jorden. Det betyder, at der ikke eksisterer et drænlag/kapillarbrydende lag, som er nødvendigt for, at radonsug kan monteres effektivt. Derfor kan radonsikring af gulvet i ældre huset ofte være en udfordring. Med mindre huset har været renoveret i nyere tid, hvor gulvet er blevet gravet op fx i forbindelse med etablering af nye gulve eller gulvvarme og at der i denne forbindelse er blevet etableret et kapillarbrydende lag, vil man som regel finde en anden løsning end radonsug for at radonsikre gulvene i disse huset. Det kunne fx bedre udluftning, ventilationsanlæg eller lignende. Hos Radon-stop hjælper vi med radonsikring af gamle huse, såvel som nye bygninger.

Radonsikring af nye bygninger, nybyggeri eller renovering

I 1998 blev det lovpligtigt at radonsikre nye bygninger og nybyggede huse. Det betyder at huse bygget efter 1998 teoretisk set er radonsikret, som regel ved hjælp af en radonspærre eller radonmembran, der lægges ud over fundamentet. Jeg siger teoretisk set, fordi der i 2019 var en artikel i Ingeniøren som påviste af nogle radonmembraner og radonspærre monteret i nye huse slet ikke lever op til standarderne og derfor har mange nybyggede huse, som på papiret er radonsikrede, alligevel et alt for højt radonniveau. Dette skal man også være opmærksom på hvis man påtænker at montere radonmembran eller radonspærre i forbindelse med en renovering. Pris på radonspærre kan hurtig blive meget dyrt i eksisterende huse, da hele gulvet skal rives op og genetableres. En oplagt løsning til denne type huse kunne være radonsug som nemt kan monteres efterfølgende og ikke påvirker den eksisterende radonspærre eller membran.

Radonsikring af kælder

Om man skal radonsikre kælder eller ej kan afhænge af om kælderen benyttes til beboelse. Hvis man ikke benytter kælderen til beboelse og kun sjældent opholder sig i den betyder det ikke så meget om radonniveauet er over grænseværdierne her hvis de dog stadig er under grænseværdierne i stueetagen/1. Sal. Hvis kælderen benyttes og man ofte opholder sig her, kan det dog være en god idé at nedbringe radonniveauerne, hvis de er over grænseværdien på 100 bq/m3. Dette kan gøres vha. passive ventiler i væggene, hvis niveauet kun er lidt over grænseværdien eller med ventilation eller radonsug hvis gulvopbygningen tillader det. Der skal nemlig stadig eksistere et kapillarbrydende drænlag under betondækket, før sidstnævnte løsning er en mulighed. Ved ventilation skal man være opmærksom på at der er 100% balance i ind/ud-flow af luften så man ikke får dannet et lille undertryk i huset som kan resultere i at man trækker endnu mere radon op end før. Radon-Stop tilbyder en helt unik radonventilation som netop har 100% balance i ind- og ud-flow af luften, så undertryk undgås. Denne løsning udskifter op til 58 m3 luft i timen per enhed med 90% varmegenvinding, så du mister altså ikke varmen i kælderen, selvom luften konstant udskiftes med frisk luft . Den store fordel ved radonventilation er, at det samtidig forbedre indeklimaet på stort set alle andre parametre, bl.a. bedre luftfugtighed, mere behageligt indeklima, mindre risiko for skimmelsvamp og mug etc.

Radonsikring i kælderen

Radonsikring i kælderen

Radonsikring pris

Prisen på radonsikring variere meget alt efter hvilken løsning man vælger som igen afhænger af hustypen samt radonniveauet. Problemet med fx radonmembraner er at det er meget besværligt og bekosteligt at montere disse på eksisterende huse, da det kræver et gulvet brækkes op før membranen monteres. Den anden problemstilling er at radonmembraner aldrig bliver lige så effektive på eksisterende huse som ved nybyg hvor man kan lægge radonmembranen helt udover soklen. Det er sværere at holde det helt 100% tæt ved montering på eksisterende huse. Der skal hun ½ mm revne til før radon kan sive op i huset. Ventilationsanlæg til hele huset kan også nemt blive meget bekosteligt og kræve forholdsvis store indgreb i lofter etc. Derudover skal man påregne en betydelig årlig udgift til strøm. Den bedste løsning mod radon er normalt også relativt bekosteligt men fordelen er at det hele kan monteres udefra uden indgreb i huset indvendigt. Radon-Stop har markedets mest prisvenlige løsning mod radon hvilket er opnået ved et specialdesignet løsning og en effektiviseret proces fra A-Z som samtidig er ekstrem effektiv til især étplanshuse bygget direkte på terrændæk. Med vores løsning kan der på den måde opnås sikring gennem terrændækket. Vores priser starter fra 19.900 kr. inkl moms.

Løsning mod radon

Løsning mod radon

Hvad er radon?

Det er vigtigt at vide, hvad radon er, da det derfra er muligt at se, hvorfor en radonsikring er en god investering. Radon er en gasart, der naturligt eksisterer i undergrunden. Gasarten er farlig for mennesker og bør derfor fjernes fra hjem og hus. Hos Radon-stop er visionen at skabe et hjem uden radon, da det er med til at sikre dit og dine børns helbred. Derfor informerer vi om radon og tilbyder kvalitetsløsninger til discountpris i forhold til radonsikring, -sug og ventilation. Du kan læse mere om, hvad radon er på vores øvrige sider. Hvis du er interesseret i en radonsikring fra Radon-stop, kan du tage kontakt via kontaktformularen i det følgende. Vi glæder os til at hjælpe dig med at sætte en stopper for radon i dit hjem til gavn for dit og dine børns helbred.