På denne side kan du se eksempler på vores effektive radonsug:

Radonsikring af parcelhus fra 1975

Standard radonsug fra Radon-Stop. Vores nye hætte-afslutning stikker blot 40 cm op af jorden langs husmuren og vores nye motorer er ekstremt lydsvage.
Radonniveauet var før monteringen af radonsug oppe på 600 bq/m3. Efter monteringen blev det målt til mellem 1 og 20 bq/m3!

Radonsikring af parcelhus fra 1975

Klassisk eksempel på vores standardløsning til parcelhuse med to aktive radonsug og vores nye hætte-afslutning der blot stikker 40 cm op af jorden ved hver radonbrønd.
Radonniveauet var før monteringen af radonsug oppe på 471 bq/m3. Efter monteringen blev det målt til 46 bq/m3.

Radonsikring af parcelhus fra 1967

Endnu et klassisk eksempel på vores standardløsning til parcelhuse med to aktive radonsug og vores nye hætte-afslutning der blot stikker 40 cm op af jorden ved hver radonbrønd.
Radonniveauet var før monteringen af radonsug oppe på 250 bq/m3. Efter monteringen blev det målt til 30 bq/m3.

Radonsikring af parcelhus fra 1959

Dette hus bygget direkte på terrændæk havde et kapillarbrydende lag af ‘slagger’ som godt kan varierer meget i forhold til konsistensen og dermed have indflydelse på sugeevnen. Det viste sig et være en lille udfordring her, hvor radonniveauet i første omgang faldt med ca. 50%. Det vor dog ikke helt nok for kunden, så vi udskiftede til større motor og monterede et ekstra sug, hvilket gav en fantastisk resultat.
Radonniveauet var før monteringen af radonsug oppe på 713 bq/m3. Efter monteringen lå den på omkring 10 bq/m3. Altså en reduktion på over 90%.

Radonsikring af parcelhus uden kælder eller krybekælder fra 1979

Radonsug fra Radon-Stop reducerede radonniveauet fra 190 bq/m3 til 29 bq/m3.

Efter montering af radonsug fra radon-stop faldt niveauet hurtigt til under grænseværdien. Vi fik denne mail: Hej Thomas Det ligger i snit på 29, så det har hjulpet gevaldigt. mvh Niels.

Radonsikring af parcelhus med 5 radonbrønde samlet i 2 radonsug

Denne kunde ønskede radonsug i hver sektion af huset. På grund af indvendige sokler blev vi nød til at etablere 5 individuelle radonbrønde som vi forbandt under jorden og samlede i 2 kraftige radonsug. På denne måde sikrede vi en meget effektiv og samtidig meget diskret løsning hvor det meste af rørføringen blev skjult under jorden.

Radonsikring af parcelhus fra 1961 med krybekælder og tilbygning på terrændæ

Dette hus med krybekælder på oprindeligt hus samt tilbygning på terrændæk fik med stor succes monteret radonsug fra radon-stop.dk. Radonsikring af parcelhuse på terrændæk er ofte det nemmeste og billigste.

I dette tilfælde svingede radonniveauet i det to dele af bygningen mellem 200 bq/m3 og 300 bq/m3. Efter montering af radonsug i både krybekælder samt tilbygning, faldt radonniveauet til omkring 40 bq/m3. Altså en reduktion på over 80%

Radonsikring af parcelhus uden kælder eller krybekælder fra 1989

Parcelhus uden kælder eller krybekælder. Radonniveauer i huse på omkring 200 bq/m3. To dage efter montering af radonsug fra radon-stop.dk fik vi denne mail: “Hej. Suget har kørt i 3 dage nu og vores måler er gået fra ca 200 til 40 i dag. Så det må siges at have hjulpet kraftigt. Mange tak for det.”

Radonsikring af parcelhus fra 1975 uden kælder eller krybekælder

Efter to uafhængige målinger blev det konstateret at radonniveauet i dette hus var alt for højt (over 430 Bq/m3). Efter henvendelse til radon-stop, blev der indenfor en uge monteret radonsikring med aktiv sug. Allerede dagen efter kunne man registrere en markant forbedring.

Der blev kort efter foretaget en kontrolmåling, som viste at der stort set ingen radon var tilbage i huset! I samtlige rum viste målingen under 10 Bq/m3. Radonniveauet i huset blev altså reduceret med ca. 97% fra den ene dag til den anden!

Radonsikring af tilbygniger uden kælder på parcelhus fra 1965

Hus med kælder uden en del af huset samt to tilbygninger uden kælder. Radon-Stop.dk monterede radonsug på de to tilbygninger, da radonniveauet i disse blev målt til over 600 bq/m3!

Kort efter monteringen af radonsuget faldt radonniveauet i huset fra over 600 bq/m3 til 29 bq/m3. En reduktion på 95%!

Eksempel på at radonsuget føres væk fra huset via rørføring under jorden

På dette hus ønskede kunden at det ene radonsug blev ført væk fra huset til nærliggende udhus. Dette blev selvfølgelig efterkommet med en praktisk og elegant løsning.

Radonsikring af kælder

Vi har specialiseret os i parcelhuse uden kælder, men nogle gange er det også muligt at montere vores radonsug i kældre, hvis der eksisterer et kapillarbrydende lag af grus, sand eller lignende under betonlaget. I disse tilfælde etableres radonbrønden under gulvet, hvorfra selve suget føres op til terræn langs kældervæg og ud igennemvæggen, så radon suges væk fra huset, før det siver op igennem gulvet. I dette tilfælde faldt radonniveauerne i kælderen fra ca. 250-300 bq/m3 til omkring 40-50 bq/m3.