Kort over radon i Danmark - se radonniveau i Danmark

Radonkort: Hvor er der mest radon i Danmark?

Forskere fra Aalborg Universitets Institut for Byggeri, By og Miljø, Build har samlet og analyseret ca. 17.000 radonmålinger, som boligejere har foretaget mellem 2015 og 2020 i deres enfamilieshuse, kæde- eller rækkehuse. Du kan se resultatet på det interaktive radonkort nedenfor og samtidig se hvor mange procent af de målte boliger, der havde et radonniveau over grænseværdien på 100 bq/m3 i netop din kommune. Beboerne i ca. 280.000 danske boliger udsættes i dag for radonniveauer, der overskrider WHO og Sundhedsstyrelsens grænseværdi på 100 Bq/m3.

Ved at tage et kig på radonkortet, kan du få et hurtigt overblik over hvor der er mest radon i Danmark og om der er risiko for radon i din bolig. Det skal dog understreges at kortet kun er vejledende og ikke kan bruges alene til at fastslå radonkoncentrationen i netop dit hus. Huse i områder med umiddelbar lav risiko kan sagtens have alt for meget radon i indeklimaet og huse i områder med høj risiko kan sagtens være helt fri for radon. Radonkortet kan dog bruges til at vurdere vigtigheden af at få målt dit hus. Hvis do bor i et højrisikoområde, er det meget vigtigt at du får målt dit hus, så du enten kan få udelukket at der er radon i dit hus eller iværksætte tiltag til at forbedre dit indeklima. Der kan være radon i dit hus uanset hvor i Danmark, du bor, men nogle områder er mere udsatte end andre. Det gælder især Sjælland, Trekantsområdet, Århus og omegn, Fyn, Thisted og Bornholm.

Hvornår skal du gøre noget?

Siden 2010 har det været et krav, at radonkoncentrationen i nye huse ikke må overstige 100 Bq/m³ af hensyn til folkesundheden. I huse bygget før 2010 anbefaler Bygningsreglementet, at man nedbringer radonniveauet, hvis man opdager, at det er over 100 Bq/m³.

Hvad er radon?

Radon forekommer naturligt i undergrunden og findes overalt i Danmark. Det er en radioaktivt gasart, der kan trænge op i din bolig gennem revner og sprækker i boligens fundament, gulve, betondæk, kældergulvet, ydervægge i kælderen og utætheder i rør gennemførelsen i fundamentet mm. Radon kan hverken mærkes, smages, ses, lugtes eller føles – derfor kan det være svært at vide, om radonniveauet er over grænsen niveauet i din bolig. Det afgørende for beboernes sundhed er, hvor høj koncentration af radon er i boligen.

Hvorfor er radon farligt?

Den radonholdige luft er farlig, fordi den indeholder radioaktive atomer, der sætter sig i ens luftveje. Det beskadiger lungerne og kan forårsage lungekræft hvis du opholder dig i radonholdig luft i længere tid.

Sundhedsstyrelsens vurdering er, at radon i boligen hvert år er årsag til 300 dødsfald. Samtidig har Kræftens Bekæmpelse sammen med udvalgte forskningsinstitutioner dokumentere, at der er sammenhæng mellem leukæmi hos børn og radonniveauet i deres hjem.

Er der radon i din bolig?

Indholdet af radon i de danske boliger varierer afhængig af fire væsentlige faktorer, der har betydning for radonniveauet:

  • Undergrundens sammensætning netop der hvor du bor.
  • Din boligs konstruktion og stand. Hvis boligen har en kælder, kan det hjælpe til at sænke radonniveauet, med mindre du har opholdsrum i kælderen.
  • Hvilket årstal din bolig er bygget. Hvis boligen er bygget efter 1998, er den teoretisk set bedre sikret mod radon, fordi der i 1998 kom nye regler for radonsikring. Undersøgelser har dog vist, at kravene i nybyg ikke er efterlevet.
  • Hvilken type bolig du har. Hvis du bor i lejlighedskompleks, har man statistisk set omkring 25% af radonniveauet, sammenlignet med villaer.

Hvor du bor og typen af bolig du bor i har derfor stor indvirkning på hvordan radonkoncentrationen er i din bolig. Koncentrationen af radon varierer landet over, og derfor har vi samlet en oversigt over, hvilken radonklasse der er målt i din kommune i 2001.

Hvordan måler man radon i hjemmet?

Der findes flere metoder til at måle radon i dit hjem. Den ‘gammeldags’ metode involvere små analoge målebrikker der over en periode på flere måneder indsamler den radioaktive stråling fra radonpartiklerne i en slags sporfilm. Disse brikker skal derefter sendes til laboratorie som analysere resultatet og sender dette retur efter 2-3 måneder. Dette er altså en lidt længere proces, hvor der typisk går 3-4 måneder fra målingerne startes, til at man har svar.

Den lidt mere bekvemmelige og hurtige metode involvere en digital radonmåler, som man placerer centralt i de vigtigste opholdsrum i huset. De fåes i mere eller mindre avancere udgaver blandt andet med app tilgang eller den mere simple version, hvor resultatet blot aflæses direkte på måleren. Fælles for alle de digitale målere er, at man kan aflæse resultatet med det samme og følge udviklingen løbende. De er lige så præcise som de gammeldags sporfilmsbrikker, hvis man måler over den samme periode. Det er dog vigtigt at man måle på den samme placering i en længere periode på 3-4 uger for at få et præcist gennemsnit. Radonniveauet kan nemlig godt svinge fra dag til dag men det vigtigste er, at den gennemsnitlige koncentration i huset er tilstrækkelig lav over en længere periode.

Når man har målt i nogle uger i stuen fx, kan man derefter flytte måleren til et anden værelse og dermed få en idé om problemets omfang i de forskellige områder af huset. Det gør det også nemmere at ivæksætte målrettede tiltag, hvis man kender koncentrationen flere steder i huset. På denne måde, kan man sætte ind og montere en radonsikring hvor problemet er størst og dermed lave en løsning der giver mening i forhold til problemets konkrete omfang.

Bestil en digital radonmåler

Køb en pålidelig digital radonmåler fra Radon-Stop. Det er modellen Home du kan købe for 1499 kroner + fragt. Du skal blot placere måleren et centralt sted i de udvalgte opholdsrum og tænde måleren.

Herefter vil den stille og roligt begynde at registere radonindholdet i huset og resultatet kan du løbende aflæse direkte på måleren – både short term, log term og den daglige udvikling. Nemmere bliver det ikke. Udfyld nedenstående formular og få automatisk information og hvordan du køber måleren. Den sendes direkte med GLS så hurtigt som muligt.

Hvordan kan jeg mindske radon i hjemmet?

Det afhænger af hvor højt radonniveauet i boligen er. Det kan vi opdele på følgende måde:

  • Radonniveau under 100 Bq/m3: Hvis radonniveauet er under WHOs grænse på 100 Bq/m3, behøver du ikke at gøre andet, end at lufte ud jævnligt i boligen. Det vil sørge for at radonniveauet holdes nede.
  • Radonniveau fra 100 til 200 Bq/m3: Her er målet at komme under 100 Bq/m3. Her kan det anbefales at bruge udeluftventiler eller udsugning. Du kan også tætte utætheder i boligen, som gulv, kældervægge, revner, etc. Ofte vil det dog ikke være nok til at få radonniveauet under grænseværdien og i de tilfælde anbefales radonsug, hvis muligt. Eller ventilation.

Se desuden vores guide til hvordan du bedst radonsikrer dit hus her.

Vi kan sikre dit hjem mod radon

Vi har specialiseret os i radonsug til ét-plans parcelhuse og radonventilation til huse med kælder og vi er landsdækkende. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller udfyld formularen, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på radonsug i din bolig. Vi vender tilbage indenfor 2-3 hverdage.

Vi har brug for tlf nr ved opfølgende spørgsmål og hvis dato for udførsel skal aftales. Bare rolig. Du får ingen salgsopkald.

Vælg en seriøs radonekspert til din radonsikring

Vi er medlem af Dansk Radonforening, en del af Bolius rådgiverliste og certificeret af Statens Byggeforskningsinstitut og vi er landsdækkende. 

Kontakt os på: info@radon-stop.dk eller tlf: 30256933