Radonventilation fra Radon-Stop

Hvorfor radonventilation?

Er dit hus bygget før 1960 er det som regel ikke muligt at etablere radonsug under gulvet, da dette kræver et kapillarbrydende lag under betonklaplaget. Ældre huse er ofte bygget direkte på jorden og har derfor ikke et sådant drænlag. Dette gælder også huse med fuldt udnyttet kælder, som kan benyttes til beboelse. Heldigvis har vi et godt alternativ til radonsikring af disse hustyper. Radonventilation fra Radon-Stop er en effektiv metode til at reducere radonindholdet i indeklimaet i f.eks. kældre.

Vores radonventilation er helt unikt, da vi som en af de eneste på markedet, kan tilbyde 100% balanceret ventilation med varmegenvinding. Det vil sige en ventilationstype der hverken danner overtryk eller undertryk, hvilket ofte er et problem ved traditionel ventilation.

Dannes der undertryk i huset risikerer du at trække mere radon op end før, hvilket selvfølgelig er meget uheldigt. Dette undgår du ved vores radonventilation, som er 100% balanceret i ind- og udsug.

Anlægget har samtidig en varmegenvindingsgrad på ca. 90%, så du mister derfor ikke varmen i huset i forbindelse med tilførslen af frisk, radon-fri luft til jeres indeklima.

Energioptimering

Ved at vælge vores ventilationsløsning, BREATHE 55, får du et højtydende anlæg med lavt energiforbrug.

Anlægget er ENERGIKLASSE A og genbruger op til 96% af varmen i luften.

Breathe indeholder en rotorveksler som sikrer høj varmegenvinding. Ved at styre rotationshastigheden på rotoren kan varmegenvinding, bypass og fugtfjernelsespotentiale kontrolleres. Rotorveksleren sikrer også at beboelsen ikke tørres ud, da en lille del af fugten i luften vil blive tilbageført til indblæsningsluften. Kombinationen af sensorer og styring af rotorvelsker gør det muligt at styre Breathe intelligent, så beboerne opnår det bedste indeklima med et minimalt energiforbrug.

I praksis betyder det, et energiforbrug på niveau med en sparepære. Du kan som privatperson søge om energitilskud.

Læs mere på https://energitilskud.info/energitilskud-2021/

Bygningspulje?

Det er værd at regne på, om boligejeren skal satse på tilskud eller håndværkerfradrag (man kan ikke opnå begge dele). Der er et stort overlap mellem de energibesparende tiltag, der kan opnå tilskud.

Fordele ved bygningspuljen:

  • Giver fast tilskud til det samlede projekt – ikke bare arbejdsløn
  • I nogle tilfælde kan opnås en højere samlet tilskud – f.eks. ved udskiftning af samtlige vinduer eller konvertering til varmepumpe.

Eksempel: ved efterisolering af loft kan man typisk kunne opnå et tilskud på 9.000 – 15.000 kr. fra Bygningspuljen.

Hvorfor vælge os?

Vi kan som de eneste på markedet tilbyde en ventilationsløsning, der er skræddersyet til radonreduktion og samtidig forbedrer indeklimaet på alle øvrige parametrer. Det gøres uden, at du mister varme i huset. Vores anlæg har en varmegenvinding på ca. 90%.

Du kan forvente en reduktion af radonindholdet i kælderen/huset på ca. 40-50% ved montering af radonventilation i de udsatte områder.

Udfyld nedenstående formular hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på radonventilation:

Vi har brug for billeder af huset hvor randonventilationen ønskes monteret, så vedhæft gerne disse billeder her.

Vi dækker hele landet.

Vi har brug for tlf nr ved opfølgende spørgsmål og hvis dato for udførsel skal aftales. Bare rolig. Du får ingen salgsopkald.

Hvad koster det?

Der findes ikke en bolig, der er ens! Hver sat vurderes derfor individuelt, da flere forskellige forhold gør sig gældende, både i forhold til om vores ventilationsløsning er mulig og hvor stort et ventilationsbehov boligen har.

Der dimensioneres som udgangspunkt med ét ventilationsanlæg pr. 20m2 rumareal. Anlægget ventilerer kun det opholdsrum det sidder i, så har du flere opholdsrum, skal du have ét anlæg pr. rum. Overstiger opholdsrummet mere end 20m2, skal det vurderes om der bør installeres et ekstra anlæg i det pågældende rum.

Der kan tages udgangspunkt i følgende overslagspriser:

  • 1 anlæg – 25.000,-
  • 2 anlæg – 35.000,-
  • 3 anlæg – 50.000,-
  • 4 anlæg – 65.000,-

Ovenstående er inkl. moms og udgifter til diamantboring, ventilationstekniker, hjælpematerialer, kørsel, miljøafgifter og nye filtre til første filterskift.

Hvad er fordelene?

  • Reducerer radonniveauet med ca. 50%
  • Minimér chancen for skimmelsvamp
  • Får et mere behageligt indeklima og luftfugtighed generelt
  • Undgår indelukket luft og lugt

Tekniken bag

Ventilationsløsningen BREATHE 55 består at decentrale genvindingsanlæg, der placeres i ydervæggene i boligens/kælderens forskellige opholdsrum, alt efter hvor meget af boligens/kælderens areal du ønsker ventileret. Anlæggene er balancerede og 100% selvstændigt styrede enheder, der konstant sørger for at opretholde et neutralt tryk i boligen.

Erfaringen med vores decentrale ventilationsenheder, er at radonniveauet i de ventilerede rum reduceres med ca. 50%. Herudover er de også med til at forbedre det generelle indeklima i kælderen, ift. fugt, dannelse af skimmelsvamp, CO2 og TVOC’er.

BREATHE 55 er en decentral ventilationsenhed med varmegenvinding. Den er resultatet af et femårigt forsknings- og udviklingsforløb, der bl.a. har involveret DTU, SustainSolutions, Ebmpapst og Brønnum plast. Breathe er en succes i forhold til luftskifte, virkningsgrad, design og støjniveau.

BREATHE er tiltænkt opholdsrum, men kan også tilpasses andre rum f.eks. mindre kontorer.

Enheden er baseret på en rotorveksler, som gør at BREATHE kan installeres i vægtykkelser ned til 250 mm og nemt kan tilpasses ventilationsniveau til det aktuelle behov.

Er radonventilation en mulig løsning til dit hus?

Er dit hus bygget før 1960 eller anvender du kælderen til f.eks. sove- eller opholdsværelse er radonventilation en oplagt løsning. Især hvis radonniveauet i kælderen er for højt men også til at forbedre indeklimaet i kælderen generelt, reducere fugt, minimere chancen for skimmel etc. Ved en konstant tilførsel af frisk luft til kælderen med en varmegenvindingsgrad på 90%.

Hvordan etableres radonventilation?

Monteringen af radonventilationen foregår ved at der diamantbores et meget præcist 25 cm hul igennem ydervæggen til kælderen eller boligen. Ventilationsanlægget monteres så det meste af anlægget skjules i muren. Den eneste synlige del er en grå/hvid “tallerken” på hver side af væggen hvor frisk luft trækkes ind imens den gamle luft trækkes ud.

Radonventilation fra Radon-Stop set udefra og indefra

Radonmåling af dit hjem

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt radon er et problem i dit hus, så kan det være en god idé af få lavet en måling af radonniveauet. Igennem vores samarbejdspartner kan du få foretaget en meget præcis radonmåling, så du kan få vished om niveauet af radioaktiv radongas i dit hus. Hvis niveauet er for højt, kan vi hurtigt hjælpe dig med markedet bedste og billigste løsning.

Filtre til radonventilation

Det anbefales at man skifter filteret på radonventilationen ca. hver 6 måned. Køb filtre til din radonventilation her.

Trustpilot for Radon-Stop