Radonventilation fra Radon-Stop

Hvorfor radonventilation?

Hvis dit hus af bygget før 1960 er det som regel ikke muligt at etablere radonsug under gulvet, da dette kræver et kapillarbrydende lag under betonklaplaget. Ældre huse er ofte bygget direkte på jorden og har derfor ikke et sådant drænlag. Dette gælder også huse med fuldt udnyttet kælder, som eventuelt benyttes til beboelse. Heldigvis har vi et godt alternativ til radonsikring af disse hustyper. Radonventilation fra Radon-Stop er en effektiv metode til at reducere radonindholdet i indeklimaet i fx kældre.

Vores radonventilation er helt unikt, da vi som nogle af de eneste på markedet, kan tilbyde 100% balanceret ventilation med varmegenvinding, det vil sige en ventilationstype som hverken danner overtryk eller undertryk, hvilket ofte kan være et problem ved traditionel ventilation.

Hvis der dannes undertryk i huset risikerer man at trække endnu mere radon op end før, hvilket selvfølgelig er meget uheldigt. Dette undgår du ved vores radonventilation som er 100% balanceret i ind- og udsug.

Samtidig har anlægget en varmegenvindingsgrad på omkring 90%, så du mister altså ikke varmen i huset i forbindelse med tilførslen af frisk, radon-fri luft til jeres indeklima.

Hvorfor vælge os?

Vi kan som de eneste på markedet tilbyde en ventilationsløsning som er skræddersyet til radonreduktion der samtidig forbedrer indeklimaet på alle andre parametrer. Dette gøres uden at du mister varmen i huset. Vores anlæg har en varmegenvinding på omkring 90%.

Du kan som udgangspunkt forvente en reduktion af radonindholdet i kælderen/huset på omkring 40-50% ved montering af radonventilation i de udsatte områder.

Udfyld nedenstående formular hvis du ønsker uforpligtende tilbud på radonventilation.

Vi har brug for billeder af huset hvor randonventilationen ønskes monteret, så vedhæft gerne disse billeder her.

Vi dækker hele landet.

Vi har brug for tlf nr ved opfølgende spørgsmål og hvis dato for udførsel skal aftales. Bare rolig. Dine informationer er sikret og du får ingen markedsføring fra os. Heller ingen salg via telefon.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.
For at udfærdige tilbud har vi brug for konstruktionstegninger, der viser tværsnit og beskriver gulvopbygning. De kan enten hentes på weblager.dk eller på kommunens byggesagsarkiv. Du kan også fremsende disse senere.

Hvad koster det?

Der findes ikke en bolig der er ens! Derfor vurderes sagerne individuelt, da mange forskellige forhold gør sig gældende, både i forhold til om vores ventilationsløsning er mulig og hvor stort et ventilationsbehov boligen har.

Der dimensioneres som udgangspunkt med ét ventilationsanlæg pr. 20m2 rumareal og anlægget ventilerer kun det opholdsrum det sidder i. Så har du flere opholdsrum, skal du have ét anlæg pr. rum. Overstiger opholdsrummet mere end 20m2, skal det vurderes om der installeres et ekstra anlæg i pågældende rum.

Der kan tages udgangspunkt i følgende overslagspriser:

  • 1 anlæg – 25.000,-
  • 2 anlæg – 35.000,-
  • 3 anlæg – 50.000,-
  • 4 anlæg – 65.000,-

Ovenstående er inkl. moms og udgifter til diamantboring, ventilationstekniker, hjælpematerialer, kørsel, miljøafgifter og nye filtre til første filterskift.

!! Husk at du også kan gøre brug af håndværkerfradraget !!

Fordele

  • Reducerer radonniveauet med ca. 50%
  • Minimér chancen for skimmelsvamp
  • Få et mere behageligt indeklima og luftfugtighed generelt
  • Undgå indelukket luft og lugt

Tekniken bag

Ventilationsløsningen BREATHE 55 består at decentrale genvindingsanlæg, der placeres i ydervæggene i boligens eller kælderens forskellige opholdsrum, alt efter hvor meget af boligens/kælderens areal du ønsker ventileret. Anlæggene er balancerede og 100% selvstændigt styrede enheder, der konstant sørger for at opretholde et neutralt tryk i boligen.

Erfaringen med vores decentrale ventilationsenheder, er at radonniveauet i de ventilerede rum reduceres med ca. 50%. Herudover er de også med til at forbedre det generelle indeklima i kælderen, ift. fugt, dannelse af skimmelsvamp, CO2 og TVOC’er.

BREATHE 55 er en decentral ventilationsenhed med varmegenvinding. Den er resultatet af et femårigt forsknings- og udviklingsforløb, der bl.a. har involveret DTU, SustainSolutions, Ebmpapst og Brønnum plast. Breathe er en succes i forhold til luftskifte, virkningsgrad, design og støjniveau.

Breathe er tiltænkt opholdsrum, men kan også tilpasses andre rum for eksempel mindre kontorer.

Enheden er baseret på en rotorveksler, som betyder at Breathe kan installeres i vægtykkelser ned til 250 mm og nemt kan tilpasse ventilationsniveau til det aktuelle behov.

Er radonventilation en mulig løsning til dit hus?

Hvis dit hus er bygget før 1960 eller du udnytter kælderen til fx soveværelse eller opholdsværelse er radonventilation en oplagt løsning. Især hvis radonniveauet i kælderen er for høj men også for at forbedre indeklimaet i kælderen generelt, reducere fugt, minimere chancen for skimmel etc. ved en konstant tilførsel af frisk luft til kælderen med en varmegenvindingsgrad på 90%.

Etablering af radonventilation

Monteringen af radonventilationen foregår ved at der diamantbores et meget præcist ca. 25 cm hul igennem ydervæggen til kælderen eller huset. Her monteres ventilationsanlægget, så langt det meste skjules i muren. Den eneste synlige del er en grå / hvid ‘tallerken’ på hver side af væggen hvor frisk luft trækkes ind i huset samtidig med at den gamle luft trækkes ud.

Radonventilation fra Radon-Stop set udefra og indefra

Radonmåling af dit hjem

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt radon er et problem i dit hus, så kan det være en god idé af få lavet en måling af radonniveauet. Vi tilbyder en meget præcis radonmåling, så du så kan få vished om niveauet af radioaktiv radongas i dit huse. Hvis niveauet er for højt, kan vi hurtigt hjælpe dig med markedet bedste og billigste løsning.

Filtre til radonventilation

Det anbefales at man skifter filteret på radonventilationen ca. hver 6 måned. Køb filtre til din radonventilation her: