Fyringssæsonen betyder højsæson for radon

Fyringssæsonen er perioden fra 1. oktober til 30. april og det er her du skal måle radon hvis du ønsker det mest retvisende resultat.

Det skyldes at vi ikke udlufter nær så meget som i sommerperioden, og vi har tit tændt for varmen. Temperaturen i boligen stiger og den bliver højere end temperaturen udenfor. Det fører igen til et lavere lufttryk indenfor end udenfor.

I fyringssæsonen opstår der altså et undertryk, og det fører til klimatisk trykforskel der giver højere akkumulering af radon. Radongassen “suges” op af undergrunden, og ind i huset

Det betyder, at det er i den kommende periode henover vinterhalvåret, at der normalt er mest radon i din bolig. Derfor er det et godt tidspunkt at måle radonniveauet for at få vished om peak niveauerne af radon i huset.

Hvis du allerede tidligere har målt et for højt radonniveau i huset (sundshedsstyrelsen har fastlagt en grænseværdi på 100 bq/m3) så er det også et rigtig godt tidspunkt at få reduceret radonniveauet i huset, så husstanden ikke udsættes for unødvendig sundhedsskadelig gas i den kommende periode. Du kan læse mere om radonsikring her.

Hvorfor er radon et problem?

Radongassen findes naturligt i undergrunden, og kan sive ind i boliger og øge risikoen for kræft. Ifølge Institut for Folkesundhed skyldes ca. 10% af de årlige tilfælde af lungekræft i Danmark, radon. Det oplyses også, at risikoen for lungekræft bliver 25 gange større hvis man har radon i huset og samtidig er ryger.

Radon kan hverken ses, smages eller lugtes, så man kan nemt gå i lykkelig uvidenhed om markant forhøjede radonniveauer i hjemmet, hvis man ikke får det målt i tide. Flere af vores kunder har boet i det samme hus i 20-30 år og det er først for nyligt, de er blevet opmærksomme på radonproblematikken og derefter har fundet ud af at indeklimaet i huset generelt indeholdet 5-6 gange den anbefalede grænseværdi af den radioaktive gas.

Radoneksponering kan sammenlignes lidt med at ryge en enkelt eller to cigaretter hver dag igennem mange år. Det er ikke noget man bliver syg af eller dør af fra den ene dag til den anden. Men den kontinuerlige påvirkning af sundhedsskadelige partikler fra røgen kan efter en længere periode resultere i at man udvikler livstruende sygdomme.

Radon er en radioaktiv gas og er ligesom tobaksrøg farligt for lungerne og kroppen ved eksponering af for høje værdier eller blot moderate koncentrationer over mange år. Radon er den næsthyppigste årsag til lungekræft i danmark næstefter rygning.

Fyringssæsonen starter fra oktober, hvor der naturligt kommer en klimatisk trygforskel, der øger akkumuleringen af radon i de danske boliger, og radongassen “suges” ind i boligen, grundet det undertryk der skabes. Det er derfor vigtigt at få vished om radonniveauet i huset nu og iværksætte tiltag der kan fjerne denne gasart i huset, hvis koncentrationen er for høj.

Radonsikre din bolig

Radon-Stop er markedets førende eksperter indenfor radonsikring og vi tilbyder samtidig den billigste løsning til radonsug i Danmark.

Klik på linket her, udfyld formularen og modtage et uforpligtende tilbud.