Mål dit hus for radon og PCB

Er der radioaktiv radongas eller giftig PCB i dit hus?

Få en professionel måling og få vished

Radon

Hvis du bor i et hus som er bygget før 1998 hvor radonsikring ikke var lovpligtigt, burde du få testet dit radonniveau. Kun ved at få målt hvor meget radon, der er i dit hus, kan du tage stilling til, om der eventuelt skal implementeres foranstaltninger til at nedbringe radonniveauet eller alting er i den skønneste orden.

Viser målingen at dit radonniveau er højere end de anbefalede grænseværdier (100 bq/m3) kan vi hjælpe dig med markedets mest prisvenlige og ekstremt effektive radonsikring og radonsug.

Radonmåling ved køb og salg af huse

Radon-Stop tilbyder professionel radonmåling i forbindelse med køb og salg af huse. Hvis du står overfor at skulle købe et nyt hus, vil du sandsynligvis gerne have tryghed omkring radonniveauet i huset. Du får svar allerede indenfor 7-10 dage.

Radon-Stop har udviklet et unikt koncept i denne forbindelse hvor radonmålere monteres, plomberes og afhentet af vores radonkonsulent. På denne måde er du 100% sikker på at der ikke er blevet manipuleret med målingen imens sælger stadig bor i huset.

Resultatet af målingen leveres som certifikat pr. mail. Hvis du er igang med at sælge dit hus, er det også en god ide at kunne vedlægge dokumentation for acceptabel radonniveau i salgsmaterialet. Bestil plomberet radonmåling nedenfor.

Radonmåling af dit eget hus

Hvis du selv vil måle radonniveauet i dit hus, henviser vi til vores samarbejdspartner: RadonTryghed som tilbyder yderst præcise målinger med sporfilm der efterfølgende analyseres i laboratorium hvorefter resultatet sendes i rapport. Bestil radonmåling hos RadonTryghed her:

Radontryghed Danmark

PCB

Hvis du bor i et hus som er bygget i perioden 1950-1977, så er dit hus i risikogruppen for at indeholde PCB.

PCB er kendt som en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunforsvaret, forplantningen og nervesystemet og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.

Kun ved at få målt hvor høj koncentration der er i dit hus, kan du tage stilling til, om der skal behandles for at nedbringe PCB-niveauet eller om alting er som det bør være.

Er PCB-niveauet højere end sundhedsstyrelsens anbefaling på 300 ng pr. m3 luft, formidler vi kontakten til en lokal virksomhed som er specialiseret i PCB-forsegling.

Radon-Stop kan tilbyde professionel PCB- eller radonmåling specielt målrettet køb/salg af huse hvor der ønskes en sikker måling med plomberet montering så køber kan være sikker på det efterfølgende resultat selvom sælger bor i huset i måleperioden.

Bestil radon og eller PCB måling her: